Delay Creditor

Delay Creditor
O situație în care creditorul a refuzat să accepte propunerea sau nu debitorul a comis un act prevăzut de lege sau de contract sau care decurg din practicile de afaceri, înainte de a comite care debitorul nu își poate îndeplini obligațiile. PK. Oferă debitorului dreptul la despăgubiri pentru daunele cauzate de întârzierea, cu excepția cazului în care creditorul dovedește că întârzierea se datorează unor circumstanțe pentru care nici el, nici acele persoane care, în virtutea legii, alte acte juri
o situație în care creditorul a refuzat să accepte propunerea sau nu debitorul a comis un act prevăzut de lege sau de contract sau care decurg din practicile de afaceri, înainte de a comite care debitorul nu își poate îndeplini obligațiile. PK. Oferă debitorului dreptul la despăgubiri pentru daunele cauzate de întârzierea, cu excepția cazului în care creditorul dovedește că întârzierea se datorează unor circumstanțe pentru care nici el, nici acele persoane care, în virtutea legii, alte acte juridice sau adoptarea unui ordinelor de creditor a fost încredințată executarea , nu răspundeți.

Dicționarul termenilor de afaceri. Academicianul. pv. 2001.